Rotary Hjälper  

Rotary Hjälper är en insamlingsstiftelse med 90-konto. Hela  verksamheten granskas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Rotary Hjälper arbetar för stöd till behövande inom områdena:
HÄLSA, HUNGER, HUMANITET

Ge gåva!
För att underlätta när du vill ge din gåva har Rotary Hjälper
både Swish och 90-konto.
Rotary Hjälpers Swish-konto är:
123-9002373

Rotary Hjälpers 90-konton är: 
Bankgiro 900-2973 eller 
PlusGiro 900 297-3