Ny i Rotary

Rotarykamrater,
I februari är det dags för den tredje Ny i Rotary, en informationskväll för våra nya Rotarianer.
Syftet är att ge våra nya kamrater en bredare Rotarygrund att stå på men också ett yrkesnätverk bestående av nya Rotarianer från andra klubbar inom D2360. Informationen består av Rotaryana i stort men också om klubbliv i ett mer allmänt perspektiv.
 
Välkommen till vår informationskväll den 19 februari i Borås.
Målet med kvällen är att våra nya medlemmar skall känna en trygghet och säkerhet med just sin Rotaryupplevelse.
Vi i projektgruppen för ”Ny i Rotary” önskar att ni anmäler de medlemmar som är nya i er respektive klubb.
Detta med ”ny” är en bedömning ni får göra, en ny medlem kan ha varit med i ett eller några år men också kortare tid.
 
Onsdagen den 19 februari klockan 18.30-21.00
Plats:  Quality Hotel Grand Borås, Hallebergsplatsen 2 i Borås  
 
Under kvällen kommer det att serveras middag inkl kaffe. Kostnaden för middagen ingår i anmälningsavgiften.
Klubbens kostnad, som skall betalas i samband med anmälan till bankgiro 760-5199, är 300 kr/person.
Vårt distrikt subventionerar resterande del av kostnaden för kvällen.
 
Anmälan sker per mail till ordf i medlemskapskommittén, Leif Jonsson, Göteborg Marieholm RK på leif.tommy.jonsson@telia.com
 
Välkomna med era anmälningar så snart som möjligt dock senast 31 januari!