DISTRIKTSRÅDET 2019-20
Distriktsrådet är en supportfunktion för klubbarna dit de kan vända sig,
förslagsvis genom sin assisterande guvernör - AG, för att få råd, för att dela kloka idéer och i de fall de kanske till och med har utmaningar som de kan behöva hjälp med.
Distriktsrådet träffas 5-6 gånger/år då de avhandlar saker inom respektives ansvarsområde.
Mötet tar ca 2,5 timme/gång

DISTIKTSGUVERNÖR - DG
Jerry Brattåsen
jerry@brattasen.se
073- 550 19 09

DISTRIKTSSEKRETERARE - DS
Jeanette Gynning
jeanette@momak.se
070-665 08 24

DISTRIKTSSKATTMÄSTARE - DSM
Mikael Burman
mikael.burman@telia.com
070-864 48 48

IPDG -Immediately Past District Governor
Christer Liljenberg
christer.liljenberg@if.se
070-566 04 01

DGE - District Governor Elect 
Ulla-Britt Andreasson
ulla-britt@halsanshus.se
070-772 12 94
 

DGN - District Governor Nominee
Lena Lijenhed Ekman
lena.liljenhed@gmail.com
070-675 82 88
 

AG Region 1
Conny Leinstedt 
Lerum RK
conny@q-tech.se
070-335 24 62

AG Region 2
Per Frykner
Trollhättan RK
fry@leissner.se
070-180 95 28

AG Region 3
Kadir Meral 
Kungälv RK
kadir@meral.se
070-580 77 36

AG Region 4
Irene Josefsson
Göteborg RK
irene@guff.se
070-811 91 53

AG Region 5
Anette Johansson
Alingsås RK
eiranettej@gmail.com
070-359 43 33

AG Region 6
Marie-Louise Simann
Kungsbacka-City Rk
marie-louise.simann@apotekhjartat.se
070-391 44 51

DITS
Christer Wecke
christer.wecke@gmail.com
 

Bitr. DITS
Ulf Andersson
ulf.andersson@amil.se
073-654 54 02

Webmaster
Jeanette Gynning
web@rotary2360.se
 

Rotary Ungdom - RU
Eva Persson
eva-persson@telia.com
076-768 34 13

Rotary Foundation - TRF
Henrik Frössling
henrik.frossling@riskmaturity.se
070-578 33 08

Rotary Friendship Exchange - RFE
Eric Nilsson
ericgnilsson@gmail.com
070-673 14 20

Finanskommittén
Margareta Carlsson Lundin
 

Rotary Läkarbank
Britt Lindau
 

COL -  Council On Legislation (Lagrådet)
Ulf Andersson

PR/Information
Lena Lijenhed Ekman
lena.liljenhed@gmail.com
070-675 82 88

Medlemsutveckling
Leif Jonsson

 

Representant Rotaract
Emmy Hall