DISTRIKTSRÅDET 2020-21
Distriktsrådet är en supportfunktion för klubbarna dit de kan vända sig,
förslagsvis genom sin assisterande guvernör - AG, för att få råd, för att dela kloka idéer och i de fall de kanske till och med har utmaningar som de kan behöva hjälp med.
Distriktsrådet träffas 5-6 gånger/år då de avhandlar saker inom respektives ansvarsområde.
Mötet tar ca 2,5 timme/gång

Distriktsstyrelsen

Distriktssekreterare / Webmaster
Jeanette Gynning

jeanette@momak.se
070-665 08 24

Distriktsguvernör
Ulla-Britt Andreasson

u.b.andreasson.rotary@gmail.com
070-772 12 94

Distriktsskattmästare
Mikael Burman

mikael.burman@telia.com
070-864 48 48

Guvernörskedjan

IPDG 
(Immediate Past District Governor)
Jerry Brattåsen
jerry@brattasen.se
070-550 19 09

DGE 
(District Governor Elect)
Lena Lijenhed Ekman
ekmanlena029@gmail.com
070-272 77 37

DGN
(District Governor Nominee)
Thomas L Olsson
thomas.l.olsson@toolresult.se
070-865 17 10

Assisterande Guvernörer

AG Region 1
Conny Leinstedt
Lerum RK
conny@q-tech.se
070-335 24 62

AG Region 4
Jeanette Andreasson

Göteborg-Lindholmen RK
j.andreasson61@gmail.com
070-885 02 42

AG Region 2
Per Frykner

Trollhättan RK
per@frykner.net
070-180 95 28

AG Region 5
Anette Johansson

Alingsås RK
eiranettej@gmail.com
070-359 43 33

AG Region 3
Kadir Meral

Kungälv RK
kadir@meral.se
070-580 77 36

AG Region 6
Catarina Granath

Kungsbacka-City Rk
catarina.granath@svenskakyrkan.se
072-7195949

Distriktsfunktionärer

DITS
(Distriktets IT-samordnare)
Christer Wecke

christer.wecke@gmail.com

Bitr. DITS / Lagråd
Ulf Andersson

ulf.andersson@amil.se
073-654 54 02

Rotary Friendship Exchange
Anni Davidson

anni.davidsson@inge9sus.com
070-892 24 94

Rotary Ungdom
Ulla Lindberg

ullalindbergrotary@gmail.com
070-298 55 38

Finanskommittén
Margareta Carlsson Lundin

mcl_hem@hotmail.com
 

Rotary Foundation - TRF
Peter Gunnarson
rotary.gunnarson@telia.com
070-542 72 20

Medlemsutveckling
Leif Jonsson
leif.tommy.jonsson@telia.com
 

PR & Kommunikation
Renée Jonson
renee@famjonson.se

RLI - ansvarig
(Rotary Leadership Institute)
Ulla Andreasson
vinverde@telia.com

Inspiratör
Christer Liljenberg

christer.liljenberg@telia.com
070-566 04 01

Rotary Läkarbank
Britt Lindau
brittlindau@hotmail.com
 

Representant Rotaract
Emre Civili