Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

ROTARY EN DEL AV SAMHÄLLET

Välkommen till Rotary Distrikt 2360
Vårt distrikt består av ett 60-tal Rotaryklubbar med cirka 3000 medlemmar runt om i Västsverige. Distriktet som leds av en styrelse, driver olika projekt inom bl.a. Rotary ungdom, Rotary Doctors, Rotary Friendship Excange och delar även ut projektbidrag från Rotary Foundation. Förutom detta är distriktet en sammanhållande organisation för klubbarna med ansvar för årligt guvernörsbesök hos alla klubbar, utbildning av inkommande klubbpresidenter, distriktets årsmöte samt den årliga distriktskonferensen

Välkommen att delta i vår trevliga organisation, som föreläsare, gäst eller medlem. 

AKTUELLT

Så är då båtmässan 2020 snart ett minne blott. Distriktets medverkan kan bara summeras med ordet succé. Ett gigantiskt förberedelsearbete har burit frukt och vi har fått:

  • 115 intresseanmälningar till att bli medlem i Rotary
  • Ekonomiska bidrag till vårt 90-konto Rotary Hjälper och End Polio Now
  • 1500 personliga samtal med intresserade besökare under mässdagarna
  • Vi sålde 100 chokladaskar och 85 solcellslampor
  • 18 klubbar, IYFR, Rotary Ungdom, Rotaract, Rotex, Rotary Doctors, Shelterbox, Rotary Hjälper och End Polio Now medverkade.
Läs mer >>>

PÅ GÅNG I DISTRIKTET

NY I ROTARY
19 februari 2020 i Borås
I februari är det dags för den tredje Ny i Rotary, en informationskväll för våra nya Rotarianer.
Syftet är att ge våra nya kamrater en bredare Rotarygrund att stå på men också ett yrkesnätverk bestående av nya Rotarianer från andra klubbar inom D2360. Informationen består av Rotaryana i stort men också om klubbliv i ett mer allmänt perspektiv.
Läs mer om Ny i Rotary ...

PETS,  7 mars 2020, Kl 8:30-16:30
President Elect Training Seminar

Plats: Hällsnäs, Långenäs, 435 35 Mölnlycke

Tag chansen att som medlem få veta mer om
Rotary och om styrelsearbetet i din klubb.
Obligatoriskt för inkommande presidenter.

Mer information och program >>
Anmäl dig här >>
Vårutflykt till Norra Skärgården, 2 maj 2020
Båtmässan var framgångsrik ur många synvinklar, inte minst genom att rotarianer från olika klubbar samverkade och gav en känsla av att vi tillhör en stor familj. För att följa upp och fördjupa denna positiva upplevelse arrangerar nu Öckeröarna RK en Vårutflykt till Hönö.

Anmälan senast den 10 mars, se inbjudan i Pdf-format 

Månadsbrev 

Chokladhjulet

Köp Rotaryhjulet i choklad!
Sprid världens bästa hjul till nära och kära, till kusiner, grannar och arbetskamrater.
Ge som gåva till föredragshållare eller vid födelsedagsuppvaktning. Det är bara fantasin som sätter stopp.
Allt överskott går till Rotarys mest angelägna projekt: End Polio Now.

Beställ här >>

"Together, we see a world where people unite and take action to create lasting change - across the globe, in our communities and ourselves"

Rotary International Vision Statement