DISTRIKTSRÅDET 2019-20
Distriktsrådet är en supportfunktion för klubbarna dit de kan vända sig,
förslagsvis genom sin assisterande guvernör - AG, för att få råd, för att dela kloka idéer och i de fall de kanske till och med har utmaningar som de kan behöva hjälp med.
Distriktsrådet träffas 5-6 gånger/år då de avhandlar saker inom respektives ansvarsområde.
Mötet tar ca 2,5 timme/gång

Distriktsstyrelsen

Distriktssekreterare / Webmaster
Jeanette Gynning

jeanette@momak.se
070-665 08 24

Distriktsguvernör
Jerry Brattåsen
jerry@brattasen.se
070-550 19 09

Distriktsskattmästare
Mikael Burman

mikael.burman@telia.com
070-864 48 48

Guvernörskedjan

IPDG
Christer Liljenberg

christer.liljenberg@if.se
070-566 04 01

DGE
Ulla-Britt Andreasson

u.b.andreasson.rotary@gmail.com
070-772 12 94

DGN / PR & Information
Lena Lijenhed Ekman

lenaekman029@gmail.com
070-272 77 37

Assisterande Guvernörer

AG Region 1
Conny Leinstedt

Lerum RK
conny@q-tech.se
070-335 24 62

AG Region 4
Irené Josefsson

Göteborg RK
irene@guff.se
070-811 91 53

AG Region 2
Per Frykner

Trollhättan RK
per@frykner.net
070-180 95 28

AG Region 5
Anette Johansson

Alingsås RK
eiranettej@gmail.com
070-359 43 33

AG Region 3
Kadir Meral

Kungälv RK
kadir@meral.se
070-580 77 36

AG Region 6
Marie-Louise Simann

Kungsbacka-City Rk
marie-louise.simann@apotekhjartat.se
070-391 44 51

Distriktsfunktionärer

DITS
Christer Wecke

christer.wecke@gmail.com

Bitr. DITS / Lagråd
Ulf Andersson

ulf.andersson@amil.se
073-654 54 02

Rotary Friendship Exchange
Eric Nilsson

ericgnilsson@gmail.com
070-673 14 20

Rotary Ungdom
Eva Persson

eva-persson@telia.com
076-768 34 13

Finanskommittén
Margareta Carlsson Lundin

mcl_hem@hotmail.com
 

Rotary Foundation - TRF
Hans Johansson
hans.eb.johansson@telia.com
072-528 52 25

Medlemsutveckling
Leif Jonsson
leif.tommy.jonsson@telia.com
 

Rotary Läkarbank
Britt Lindau
brittlindau@hotmail.com
 

DGN
Thomas L Olsson

thomas.l.olsson@toolresult.se
070-865 17 10

Representant Rotaract
Emmy Hall