KORT HISTORIA

Rotary grundades 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Namnet Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser.
Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905. Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 34 000 klubbar runt om i världen. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Det finns idag lite mer än 26.000 medlemmar i landet fördelade i lite över 550 rotaryklubbar.

 

VÄRDERINGAR

Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra.
Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.
Som medlem är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. En dag i veckan har Rotaryklubbarna antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Det gör att medlemmarnas samhälls- och allmänkunskap ständigt uppdateras

Nytt Rotaryår börjar 1 juli varje år. Rotary Internationals (RI) President och ordföranden i Rotary Foundations styrelse tillträder sina tjänster och tjänstegör i ett år. Detsamma gäller för Presidenter och styrelseuppdrag på lokal nivå.

DETTA ÄR ROTARY

Personlig bekantskap som ett medel att göra goda gärningar och affärer
• Höga etiska krav inom näringsliv och yrken
• Att de goda gärningarnas ideal tillämpas i yrket, i sammhället och privat
• Internationell förståelse, god vilja och fred genom ett världsomfattande
• Kamratskap

FYRFRÅGEPROVET

Etik och värdegrund inom Rotary.
Om allt vi tänker, säger och gör, ska vi reflektera, 

1. Är det sant?
2. Är det rättvist mot alla som berörs?
3. Skapar det samförstånd och bättre kamratskap?
4. Är det till fördel för alla berörda?


"The Four-Way Test" togs fram av rotarianen Herbert J. Taylor redan år 1932

RI PRESIDENT 2019-20

Mark Maloney, Rotary Club of Decatur, Alabama, USA
Mark Maloney, Rotary Club of Decatur, Alabama, USA

POLIO PLUS

Ett av Rotarys prioriterade mål är att utrota polio i världen. Rotarys polioprprojekt "End Polio Now", är ett världsomspännande projekt där över två miljarder barn i över 110 länder har vaccinerats mot polio.

Bill och Melinda Gates stiftelse har sedan 2007 bidragit genom att donera 405 miljoner dollar för en slutlig satsning på att utrota polio. Rotary har under tiden samlat in 200 miljoner dollar i samma syfte. Fram till år 2018 kommer Bill och Melinda Gates stiftelse skänka två dollar för varje dollar, upp till 35 miljoner dollar per år, som Rotary åtar sig att utrota polio i världen. 

ROTARY DOCTORS 

Rotarys Läkarbank har sedan 1988 skickat ut svenska frivilliga och obetalda läkare, sjuksköterskor, tandläkare och teknisk personal till olika utvecklingsländer, främst i Afrika. Över 100 000 personer behandlas varje år av de s k Jeepläkare som kör långt ut på landsbygden där vägar saknas. Ett av de större projekten är att ge tusentals afrikanska barn skudd mot malariamyggor genom att rotaryklubbar samlar in pengar till myggnär. Ett annat stort uppdrag är att bygga vattenbrunnar så att befolkningen på landsbygden kan få friskt vatten. 
  
Du kan bidra till Läkarbanken på olika sätt, Plusgiro: 90 04 72-2 eller Bankgiro: 900-4722.

ROTARYS U-FOND

"Hjälp till självhjälp" är Rotarys U-fond för internationellt utvecklingsarbete. Sedan fonden bildades 1968 har över 22 miljoner kr fördelats i projektstöd och har på så vis bidragit med att skapa skolor, utbildning, förskolor, barnhem, med mera för att börbättra levnadsvillkoren och höja utbildningsnivån för flickor och pojkar i hjälpbehövane länder.

Bidra till Rotarys U-fond, Bankgiro 569-5267