The Rotary Foundation - Rotarys egna stiftelse

Rotary Foundations uppgift är att genom lokala och internationella, humanitära och kulturella program stödja Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — världsförståelse och fred.
Tack vare generösa bidrag och donationer från rotarianer och andra som delar visionen om en bättre värld, kan Rotary Foundation erbjuda humanitära insatser i de delar av världen där nöd råder.

Rotary Foundations bidrag ger stöd till projekt som tillhandahåller rent vatten, sjukvård, läs- och skrivträning samt andra väsentligheter för behövande människor i hela världen. Rotary Foundation har sedan 1947 bidragit med nära 3 miljarder USD för att finansiera dessa livsviktiga insatser.

Rotary Foundation stöder naturligtvis Rotarys främsta prioritet som är att utrota Polio.

Man kan som klubb söka District Grants, som delas ut av respektive distrikt, och Global Grants, som delas ut av Rotary Fondation centralt, för att få medel för att genomföra sina projekt. Kontakta distriktets TRF kommitté för mer information.

Rotary Foundation delar också varje år ut Rotarys fredsstipendier för studier inom ett Masters Program vid Rotarys fredscenter som finns vid sex universitet i världen. Uppsala Universitet är ett av dessa.
Distrikten har möjlighet att föreslå fredsstipendiater.

Ordförande för Rotary Foundation i distrikt 2360 är Hans Johansson - Majorna (Göteborg) RK

ROTARY FOUNDATIONS SEX FOKUSOMRÅDEN